Skype: Hotline: 0913.142434 - 0942.444111
Trang chủ / Đệm Sông Hồng 3 tấm /

Đệm Sông Hồng 3 Tấm, Bông Tinh Khiết - Vải TC 0.

Đệm Sông Hồng 3 Tấm, Bông Tinh Khiết - Vải TC 0

321

Đệm Sông Hồng 3 Tấm, Bông Tinh Khiết - Vải TC

0

Đệm Sông Hồng 3 tấm, bông tinh khiết - vải TC

Liên Hệ

Chi tiết sản phẩm

Đệm Sông Hồng 3 tấm, bông tinh khiết - vải TC

Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và báo giá chính xác

Bảng giá kham khảo

Kích thước đệm

Độ dầy dệm

Giá kham khảo

Giá bán

100 x 190

5 cm

1.220.000

Liên hệ giá tốt nhất

7 cm

1.485.000

Liên hệ giá tốt nhất

9 cm

1.805.000

Liên hệ giá tốt nhất

120 x 190

5 cm

1.365.000

 liên hệ giá tốt nhất

7 cm

1.670.000

 liên hệ giá tốt nhất

9 cm

2.030.000

 liên hệ giá tốt nhất

140 x 190

5 cm

1.540.000

 liên hệ giá tốt nhất

7 cm

1.895.000

 liên hệ giá tốt nhất

9 cm

2.315.000

  liên hệ giá tốt nhất

150 x 190

5 cm

1.650.000

  liên hệ giá tốt nhất

7 cm

 2.020.000

 liên hệ giá tốt nhất

9 cm

 2.470.000

 liên hệ giá tốt nhất

160 x 195

5 cm

 1.760.000

 liên hệ giá tốt nhất

7 cm

 2.175.000

 liên hệ giá tốt nhất

9 cm

 2.660.000

 liên hệ giá tốt nhất

160 x 200

5 cm

 1.810.000

 liên hệ giá tốt nhất

7 cm

 2.230.000

 liên hệ giá tốt nhất

9 cm

 2.750.000

  liên hệ giá tốt nhất

14 cm

4.080 .000

 liên hệ giá tốt nhất

18 cm

5.260 .000

 liên hệ giá tốt nhất

180 x 200

5 cm

 2.030.000

 liên hệ giá tốt nhất

7 cm

 2.530.000

 liên hệ giá tốt nhất

9 cm

 3.130.000

 liên hệ giá tốt nhất

14 cm

4.580 .000

 liên hệ giá tốt nhất

18 cm

 5.780.000

 liên hệ giá tốt nhất

120 x 200

5 cm

1.440.000

 liên hệ giá tốt nhất

7 cm

 1.760.000

  liên hệ giá tốt nhất

9 cm

 2.130.000

 liên hệ giá tốt nhất

140 x 200

5 cm

 1.620.000

 liên hệ giá tốt nhất

7 cm

 1.9800.000

  liên hệ giá tốt nhất

9 cm

 2.395.000

 liên hệ giá tốt nhất